Skip to main content

Majkas's Favorites

Welcome to Archive Favorites! You can use Archive Favorites to keep track of your favorite items and share them with others.
To add a favorite, simply visit an item's details page and click the star favorite link in the upper right side of the page.
You can also explore other interesting favorites using the Favorites Explorer.

Dodatky k Bartoovu Dialektickému slovníku moravskému
Favorited: 4 years ago
 
Epigramy 1845
Favorited: 6 years ago
 
Mudrosloví narodu slovanského ve píslovích. Pipojena jest sbírka prostonárodnich eských poekadel. Uspoádal a vydal Fr. L
Favorited: 6 years ago
 
O lidovém stavebnictví­ na Vysočině›
Favorited: 6 years ago
 
Z mého ivota
Favorited: 7 years ago
 
Jak se kdy v Čechách tancovalo; dějiny tance v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a na Slovensku, z věků nejstarši
Favorited: 8 years ago
 
Dejiny Cechuv amerických
Favorited: 8 years ago
 
Dějepis Hradce Králové n. Labem a biskupství hradeckého
Favorited: 8 years ago
 
Děje města Chocně: s poznámkami o vesnicích bývalého panství
Favorited: 8 years ago
 
Kniha svedomi mesta Noveho Bydzova z l. 1311-1470
Favorited: 8 years ago
 
Dějiny města Turnova nad Jizerou v Boleslavště: studie historická již vedlé pramenů nejvice ...
Favorited: 8 years ago
 
Děje panství a města Nových Dvorů
Favorited: 8 years ago
 
Dalimilova chronika česká v nejdávnější čtení navrácena od Václava Hanky ...
Favorited: 8 years ago
 
Časoslovo české ve významu a bohatosti svých tvarů prostých i předložkových
Favorited: 8 years ago
 
History of Marshall County, Kansas : its people, industries, and institutions
Favorited: 8 years ago
 
Úmluva; příspěvek k diplomatice zápisů Desk zemských Království českého
Favorited: 9 years ago
 
Adresár a almanach ceského obyvatelstva v Chicagu = Directory and almanac of the Bohemian population of Chicago
Favorited: 9 years ago
 
Uplny besednik
Favorited: 10 years ago
 
Starožitnosti země české, Volume 2, Part 1
Favorited: 10 years ago
 
Zřízení zemská Království českého XVI. věku
Favorited: 10 years ago
 
Ze zašlých dob: vzpomínky ...
Favorited: 10 years ago
 
Válka z roku 1866 v Čechách: její vznik, děje a následky
Favorited: 10 years ago
 
Vlastivĕda Moravska
Favorited: 10 years ago
 
Vlastivĕda Moravska
Favorited: 10 years ago
 
Vlastivĕda Moravska
Favorited: 10 years ago
 
Vlastivĕda Moravska
Favorited: 10 years ago
 
Vlastivĕda Moravska
Favorited: 10 years ago
 
Vlastivĕda Moravska
Favorited: 10 years ago
 
Vlastivĕda Moravska
Favorited: 10 years ago
 
Vlastivĕda Moravska
Favorited: 10 years ago
 
Vlastivĕda Moravska
Favorited: 10 years ago
 
Vlastivĕda Moravska
Favorited: 10 years ago
 
Vlastivĕda Moravska
Favorited: 10 years ago
 
Vlastivĕda Moravska
Favorited: 10 years ago
 
Vlastivĕda Moravska
Favorited: 10 years ago
 
Vlastivĕda Moravska
Favorited: 10 years ago
 
Vlastivěda moravská: mistopis Moravy
Favorited: 10 years ago
 
Vlastivĕda Moravska
Favorited: 10 years ago
 
Vlastivĕda Moravska
Favorited: 10 years ago
 
Vlastivĕda Moravska
Favorited: 10 years ago
 
Vlastivĕda Moravska
Favorited: 10 years ago
 
VLASTIVĚDA MORAVSKÁ, Dr. František Dvorský
Favorited: 10 years ago
 
Vlastivĕda Moravska
Favorited: 10 years ago
 
Vlastivĕda Moravska
Favorited: 10 years ago
 
Vlastivěda moravská
Favorited: 10 years ago
 
Vlastenský slovník historický
Favorited: 10 years ago
 
Svobodníci: pokus o monograph ze sociálních dějin českých 15. a16. století
Favorited: 10 years ago
 
Staročeská Gesta Romanorum
Favorited: 10 years ago
 
Rok v starodávných slavnostech nas̆eho lidu
Favorited: 10 years ago
 
Poopravené a rozmnožené vypsání vsi obce království Českého: Z latiny ...
Favorited: 10 years ago
 
Obyvatelstvo české a německé na Moravě: dle okresů soudních, politických a ...
Favorited: 10 years ago
 
Obecní statuty moravské: nástin dějin a systému obecního práva statutárního ...
Favorited: 10 years ago
 
Napisy ze staročeskʹych štambuchů a památníků až do doby probuzenské
Favorited: 10 years ago
 
Na lepším: podhorský obraz
Favorited: 10 years ago
 
Male historie ze zivota staroceskeho
Favorited: 10 years ago
 
Libri citationum et sententiarum seu knihy půhonné a nálezevé
Favorited: 10 years ago
Comment: část III.
 
Kralovske venne mesto Policka v pritomnosti a minulosti
Favorited: 10 years ago
 
Fontes rerum bohemicarum: Prameny dějin českých
Favorited: 10 years ago
Comment: díl 5.
 
Dvorské panstvo
Favorited: 10 years ago
Comment: příběh
 
Dějiny města Litomyšle a okolí
Favorited: 10 years ago
 
Dějiny řemesel a obchodu v Čechách v XIV.a v XV.století
Favorited: 10 years ago
 
Dějiny c. k. vyššího gymnasia v Litomyšli
Favorited: 10 years ago
 
Topograficko-statistický slovník Čech: čili, podrobný popis všech měst ...
Favorited: 10 years ago
 
Staré písemné památky žen a dcer českých
Favorited: 10 years ago
 
Staré paměti kutnohorské: z pozůstalosti Petra Mil. Veselského
Favorited: 10 years ago
 
Seznam míst v Království českém
Favorited: 10 years ago
 
Sborník Historického kroužku
Favorited: 10 years ago
 
Sborník historický
Favorited: 10 years ago
 
Pozůstatky desk zemských království Českého: r. 1541 pohořelých
Favorited: 10 years ago
 
Pameti zvikovske: obraz mistopisny a dejepisny Zvikova hradu i panstvi
Favorited: 10 years ago
 
Pameti skol okresu Karlinskeho: soudni okresy Karlin a Brandys N. L. od nejstarsich casu ...
Favorited: 10 years ago
 
Pameti mesta Humpolce
Favorited: 10 years ago
 
O vlivu práva némeckého v Cechách a na Moravé: nástin
Favorited: 10 years ago
 
Okresni hejtmanstvi Holesovske
Favorited: 10 years ago
 
Obnovené právo a zřízení zemské dědičného království Českého
Favorited: 10 years ago
 
Národopisný sborník českoslovanský
Favorited: 10 years ago
 
Národopisný sborník českoslovanský
Favorited: 10 years ago
 
Národopisný sborník českoslovanský
Favorited: 10 years ago
 
Národopisný sborník českoslovanský
Favorited: 10 years ago
Comment: č. 8
 
Nejstarší pečeti šlechty české až do roku 1300
Favorited: 10 years ago
 
Na přástkách
Favorited: 10 years ago
 
Naše přijmení: studie ku poznání přijmení českoslovanských, s ukázáním jejich hojnosti ...
Favorited: 10 years ago
 
Mjstopis kral. kragskeho mesta Rakownjka
Favorited: 10 years ago
 
Mistr Kampanus: historický obraz z doby bělohorské
Favorited: 10 years ago
 
Mistra Pavla Stranskeho ze Zapske Stranky poopravene i razmnozene vypsani vsi obce Kralovstvi ...
Favorited: 10 years ago
 
Libri citationum et sententiarum seu knihy půhonné a nálezevé
Favorited: 10 years ago
Comment: část VI.
 
Libri citationum et sententiarum seu knihy půhonné a nálezevé
Favorited: 10 years ago
Comment: část IV.
 
Libri citationum et sententiarum seu knihy půhonné a nálezevé
Favorited: 10 years ago
Comment: část II.
 
Libri citationum et sententiarum seu knihy půhonné a nálezevé
Favorited: 10 years ago
Comment: část I.
 
Liber informationum et sententiarum: čili naučení Brněnská Hradišts̕ké městské radě dávaná od r ...
Favorited: 10 years ago
 
Kutna Hora v XV. a XVI. stoleti: rada obrazu, pojednani a crt z kulturnich a ...
Favorited: 10 years ago
 
Hradecký rukopis
Favorited: 10 years ago
 
Jednání a dopisy konsistoře katolické i utrakvistické
Favorited: 10 years ago
 
Jednání a dopisy konsistoře pod obojí způsobou přijímajících a jiné listiny ...
Favorited: 10 years ago
 
Jednání a dopisy konsistoře katolické i utrakvistické
Favorited: 10 years ago
 
Jednota bratrská v prvním vyhnanství, Volume 2
Favorited: 10 years ago
 
Hejtmanstvi Zabrezske
Favorited: 10 years ago
 
Česká kronika
Favorited: 10 years ago
 
Bartošova kronika pražská od léta páně 1524 až do kónce léta 1530: Dle dvou ...
Favorited: 10 years ago
 
Vzpomínky Edvarda Jelínka
Favorited: 10 years ago
 
Vyklad k historicke mape Cech
Favorited: 10 years ago
 
Archiv český
Favorited: 10 years ago
 
Archiv český: čili, Staré písemné památky české i moravské, sebrané z archivů domácích i cizích
Favorited: 10 years ago
 
Archiv český: čili, Staré písemné památky české i moravské, sebrané z archivů domácích i cizích
Favorited: 10 years ago
 
Archiv český: čili, Staré písemné památky české i moravské, sebrané z archivů domácích i cizích
Favorited: 10 years ago